Ondernemer met huurwoning opgelet!

Op 12 augustus 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een huurrecht van een woning met daarin onzelfstandige werkruimte onder voorwaarden als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Effect in voorkomend geval: gehele huurlast voor de IB-ondernemer resp. resultaatgenieter aftrekbaar van de winst, alleen een kleine correctie toe te passen wegens privé gebruik.

De Staatsecretaris van Financiën voorzag een belastingderving van 20 miljoen euro per jaar, en is daarom met een voorstel tot wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting gekomen.

Als het wetsvoorstel kracht van wet krijgt dan geldt met ingang van 1 januari 2017 voor IB-ondernemers en resultaatgenieters dat de kosten en lasten die samenhangen met een gehuurde woning volledig van aftrek worden uitgesloten, met uitzondering van de kosten en lasten die zien op een zogenoemde zelfstandige werkruimte.
Daarmee zijn de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad ongedaan gemaakt.

Er geldt geen eerbiedigende werking voor bestaande gevallen.

Vindplaats: Kamerstukken II 2016/17, 34552, nr. 20 (derde nota van wijziging Belastingplan 2017)

 
.

0

Over de auteur:

  Related Posts
  • No related posts found.