Belastingpakket 2017 grotendeels aangenomen door Eerste kamer

Op 20 december 2017 is de Eerste kamer akkoord gegaan met het Belastingpakket 2017, dit echter exclusief de Wet uitfasering pensioen eigen beheer. Die wet is namelijk op verzoek van Financiën nog niet in stemming gebracht. Er wordt eerst nog onderzocht of sprake is van onbedoelde effecten  bij de geïntroduceerde mogelijkheid van afkoop van pensioenrechten of omzetting in een oudedagsverplichting.

De (toekomstige) indexatieverplichtingen bij de pensioenaanspraak zouden mogelijk ineens ten laste van de winst kunnen worden gebracht, hetgeen ingeval van omzetting zou kunnen leiden tot dramatisch lagere belastingopbrengsten voor de schatkist dan ingepland.

0

Over de auteur:

  Related Posts
  • No related posts found.