Wie zijn …

Fritsma Fiscaal Juristen BV

 • is opgericht door R. Fritsma in februari 2013 ter uitoefening van o.a. een praktijk voor fiscaal-juridische dienstverlening. De activiteiten van de BV zelf zijn sinds 2016 beperkt tot werkzaamheden op het vlak van oudedagsvoorzieningen, financiële planning en het (doen) opstellen/ uitwerken van administraties en aangiften
 • is een  RB-erkend kantoor
 • is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 57313822
 • heeft voor alle activiteiten algemene voorwaarden opgesteld zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank oost-
  Nederland onder nummer 8/2013

 

Maatschap Fritsma Fiscaal Juristen

 • is opgericht per 1 januari 2016 als samenwerkingsverband tussen de heer R. Fritsma en Fritsma Fiscaal Juristen BV
  teneinde voor gezamenlijke rekening de praktijk voor fiscaal juridische dienstverlening (advies en juridische
  diensten) te drijven
 • is een RB-erkend kantoor
 • is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 66574234
 • heeft voor alle activiteiten algemene voorwaarden opgesteld zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank
  Overijssel onder nummer 20/2016

 

Fritsma Fiscaal Juristen beschikt over een uitgebreid netwerk aan specialisten waarop in voorkomend geval, in overleg met u, een beroep kan worden gedaan.