Overzicht actualiteiten

Werkkostenregeling 2016, eindafrekening in januari 2017

Binnen de WKR mag je maximaal 1,2% van het totale fiscale loon uitgeven aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor werknemers. Dit is de “vrije ruimte”.
Wordt die vrije ruimte overschreden dan wordt over het meerdere een fiscale eindheffing toegepast van 80%. Deze eindheffing 2016 moet in de aangifte over januari 2017 worden aangegeven en afgedragen.
NB: de eindheffing 2016 mag niet tot januari 2017 worden uitgesteld als sprake is van een beëindiging van inhoudingsplicht in 2016. Dan moet de eindheffing worden …

0 comments

Last minute belastingtips?

Loonheffing / WKR.
Gaat u na of u de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling al volledig heeft benut. Wellicht is er ruimte voor een onbelaste vergoeding of verstrekking aan het personeel!  Wilt u hiervan gebruik maken dan dient u dat nog in deze maand te doen en te verwerken in de aangifte Loonbelasting.
Loonheffing / gebruikelijk loon Dga
Voldoet uw loon als Dga wel aan de zogeheten gebruikelijkheidsnormen?
en heeft u al een nieuwe toetsing gedaan voor het jaar 2017 …

0 comments

BTW: de laatste aangifte van het jaar komt er weer aan

In de laatste aangifte van het jaar moeten ook een aantal bijzondere correcties worden meegenomen. Denk daarbij aan het privé gebruik van goederen en diensten waaronder de auto van de zaak.

0 comments

Belastingpakket 2017 grotendeels aangenomen door Eerste kamer

Op 20 december 2017 is de Eerste kamer akkoord gegaan met het Belastingpakket 2017, dit echter exclusief de Wet uitfasering pensioen eigen beheer. Die wet is namelijk op verzoek van Financiën nog niet in stemming gebracht. Er wordt eerst nog onderzocht of sprake is van onbedoelde effecten  bij de geïntroduceerde mogelijkheid van afkoop van pensioenrechten of omzetting in een oudedagsverplichting.
De (toekomstige) indexatieverplichtingen bij de pensioenaanspraak zouden mogelijk ineens ten laste van de winst kunnen worden gebracht, hetgeen ingeval van omzetting zou …

0 comments

Gastouder geen onderneemster volgens Gerechtshof

Een gastouder die werkte via twee gastouderbureaus (jaaromzet ca € 14.000) werd door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet als onderneemster gezien. Haar opbrengsten vormden wel resultaat uit overige werkzaamheden. De gastouder had daarmee geen recht op o.a. de zelfstandigenaftrek.
Het Gerechtshof trekt enkele conclusies waarover zeker verschil van mening kan bestaan. Naar mijn inschatting zijn nieuwe procedures inzake het ondernemerschap te verwachten.
(Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 augustus 2016, nr. 15./ 01094) 

0 comments

Ondernemer met huurwoning opgelet!

Op 12 augustus 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een huurrecht van een woning met daarin onzelfstandige werkruimte onder voorwaarden als ondernemingsvermogen kan worden aangemerkt. Effect in voorkomend geval: gehele huurlast voor de IB-ondernemer resp. resultaatgenieter aftrekbaar van de winst, alleen een kleine correctie toe te passen wegens privé gebruik.
De Staatsecretaris van Financiën voorzag een belastingderving van 20 miljoen euro per jaar, en is daarom met een voorstel tot wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting gekomen.
Als het wetsvoorstel kracht van wet …

0 comments

Box 3 heffing 2017, actie gewenst?

De vermogensrendementsheffing 2017 wordt bepaald aan de hand van het aanwezige vermogen van box 3 op peildatum 01-01-2017. Met een juiste planning is deze heffing wellicht te vermijden!
Denk bijvoorbeeld aan het aflossen van een eigen woningschuld, het schenken van vermogen, de inbreng van privégelden in uw onderneming of BV (of die van uw kinderen). Laat u deskundig voorlichten over de mogelijkheden.

0 comments

Pensioenopbouw in eigen beheer stopt vanaf 01-01-2017

Als het wetsvoorstel “Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer”  kracht van wet krijgt dan dienen alle pensioenregelingen die in eigen beheer worden opgebouwd te worden stopgezet (bevroren, premievrij) per 01-01-2017. Toegezegde indexaties over de al opgebouwde pensioenrechten moeten wel worden geëerbiedigd. Neem passende actie in een aandeelhoudersvergadering vóór 1 januari 2017.
 

0 comments

Presentatie 3 november 2016: Belastingplannen 2017

Presentatie 3 november 2016 een succes.
 
Op 3 november 2017 zijn “de belastingplannen 2017″ tijdens een presentatie toegelicht door mr. Ron Fritsma RB.
Op de fraaie locatie van de gastheer van de avond Jede Benelux BV  te Veenendaal is de presentatie succesvol gehouden.
De hand-outs zijn op te vragen door gebruik te maken van het vragenformulier.
 
 

0 comments