ronfritsma_2_gesprek

Onze dienstverlening

Desgevraagd zal een ieder bevestigen dat belastingbetaling “er gewoon bij hoort”. En er aan toe voegen dat natuurlijk niet meer betaald moet worden dan nodig. Dat laatste vraagt om inzicht in wet en regelgeving en vaak om tijdige planning.

Wij richten ons op het optimaliseren van uw fiscale positie door objectief belastingadvies in brede zin, door inkomens- en vermogensplanning, de begeleiding bij bedrijfsoverdracht en herstructurering van uw onderneming of juridische structuur.  
Uw belangen behartigen wij ook door deskundige begeleiding tijdens boekenonderzoeken en door het voeren van fiscale bezwaar- en beroepsprocedures.

Een goede voorbereiding is veelal de basis van succes.
Als vuistregel is een termijn van drie tot zeven jaar wel te noemen voor een fiscaal optimale vormgeving van bedrijfsstructuren.   Voor een inkomens-en estateplanning geldt, natuurlijk afhankelijk van leeftijd en omvang van vermogen, dat men beter eerder dan later kan beginnen.

Naast het verstrekken van advies wordt uiteraard zorg gedragen voor een juiste uitvoering en implementatie van het geadviseerde.

Advies nodig? Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Advies bij investeringen
  • Pensioen- en oudedagsvoorzieningen, inkomens- en vermogensplanning
  • Bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht, herstructurering en reorganisaties
  • Besparing van Schenk- en erfbelasting
  • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten
  • Second opinion op van derden ontvangen advies en aanbevelingen
  • Discussies met de belastingdienst en het voeren van gerechtelijke procedures
  • Het verzorgen van een review op door derden verzorgde administraties, jaarrekeningen en belastingaangiften

Twijfelt u of u besparingsmogelijkheden onbenut laat?….
Bent u echt klaar voor de toekomst?….

Vraag een oriënterend adviesgesprek aan of  laat een quick-scan uitvoeren aan  de hand van uw aangiften, de jaarrekening, het testament en huwelijkse voorwaarden.
Beide zijn gericht op het benoemen van die onderdelen waarop verder onderzoek of actie wenselijk of noodzakelijk is, en kan al veel  duidelijkheid bieden.


Is uw interesse gewekt en/of  wilt u nadere informatie?
Gebruikt u geheel vrijblijvend het contactformulier, u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.