Klachten- en geschillenregeling

Wij werken met uitgeschreven opdrachtbevestigingen en onze declaraties zijn gespecificeerd. Daarbij committeren wij ons om ons in te spannen uw belangen te dienen. Wij streven naar maximale tevredenheid van onze cliënten.
Gaat iets toch niet zoals verwacht? Laat het ons direct weten, wij staan open voor toelichtingen en overleg.

Toch kan het natuurlijk een keer voorkomen dat u ontevreden blijft over de geboden prestatie of dienstverlening.  Voor dat geval attenderen wij volledigheidshalve op het Reglement Tuchtrechtspraak van het Register van Belastingadviseurs.

Leden van het RB moeten zich uiteraard houden aan wettelijke regels, maar ook aan het Reglement Beroepsuitoefening. Het Reglement Beroepsuitoefening bepaalt onder meer dat een RB-lid de belangen van zijn klant in het oog moet houden en onafhankelijk moet zijn. Ook moet hij of zij altijd handelen naar de eer en waardigheid van het beroep. In eerste instantie wordt een klacht door de Raad van Tucht behandeld. Daarna kunnen de betrokken partijen (of het bestuur) eventueel in beroep gaan bij de Raad van Beroep.

U kunt uw klacht indienen via de website rb.klachtregeling.nl.
Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of uw klacht kan worden behandeld. Lees daarom voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure.