Klachten- en geschillen

Er wordt gewerkt met uitgeschreven opdrachtbevestigingen en de declaraties zijn gespecificeerd. Daarbij committeer ik mij om mij maximaal in te spannen om uw belangen te dienen. Gestreefd wordt naar maximale tevredenheid van cliënten.
Gaat iets toch niet zoals verwacht? Laat het mij direct weten, ik sta open voor toelichtingen en overleg.

Voor de algemene voorwaarden waaronder de dienstverlening wordt verricht verwijs ik naar de op deze website opgenomen informatie