Voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden Maatschap Fritsma Fiscaal Juristen, gebruikersversie 2016

Algemene leveringsvoorwaarden Fritsma Fiscaal Juristen BV

Privacy policy Maatschap Fritsma Fiscaal juristen

Privacy policy Fritsma Fiscaal Juristen BV

Een afschrift van de teksten wordt u op verzoek kosteloos op schrift toegezonden.  Uw verzoek kunt u via het contactformulier kenbaar maken.

Wilt u ons uw documenten beveiligd toezenden? Graag!

Fritsma Fiscaal Juristen kan niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Fritsma Fiscaal Juristen attendeert er op dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kan worden gegarandeerd.

Fritsma Fiscaal Juristen maakt gebruik van Smartlockr / by AttachingIT voor beveiligde verzending èn ontvangst van documenten.
Wilt u vertrouwelijke documenten als bijlagen in uw mail aan ons toezenden dan kunt u ons voorafgaand om toezending van een up-load link verzoeken zodat u deze documenten beveiligd kunt up-loaden. Dit verzoek kunt u doen via mail of telefoon.