K.v.K.  en  Btw.id.

De onderneming is ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 85033847.
Aan de onderneming is door de belastingdienst het Btw-identificatienummer NL004049634B50 toegekend.

Algemene voorwaarden en Privacy

Op de dienstverlening zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing. Ook geldt een privacy-policy. Een afschrift van de teksten is altijd onderdeel van iedere opdrachtbevestiging. Op uw verzoek kan ook, op voorhand en kosteloos, een afschrift per post of als bijlage via email (in pdf) worden toegezonden. Uw verzoek kunt u mij telefonisch of via email kenbaar maken.

En tot slot, voor uw veiligheid:
wilt u mij uw documenten via email beveiligd toezenden? Dat kan!

Fritsma, Fiscaal Jurist (Tax & Legal)  maakt gebruik van Smartlockr / by AttachingIT voor beveiligde verzending èn ontvangst van documenten.
Wilt u vertrouwelijke documenten als bijlagen in uw mail aan mij toezenden dan kunt u mij voorafgaand om toezending van een up-load link verzoeken zodat u deze documenten beveiligd kunt up-loaden. Dit verzoek kunt u doen via mail of telefoon.

Fritsma, Fiscaal Jurist (Tax & Legal) kan niet instaan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Fritsma, Fiscaal Jurist (Tax & Legal) attendeert er op dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kan worden gegarandeerd.