Werkwijze en voorwaarden

Onze diensten verlenen wij in de regel op basis van een vooraf door ons opgestelde en door u voor akkoord getekende opdrachtbevestiging. Hierin wordt de afgegeven opdracht exact omschreven, en wordt benoemd onder welke voorwaarden wij de opdracht hebben aanvaard.

Wij streven naar transparantie en brengen dat ook met gespecificeerde declaraties tot uitdrukking.

Als hoofdregel geldt dat diensten worden verleend tegen een vergoeding gebaseerd op de formule “uren x tarief”, vermeerderd met noodzakelijk voor de opdracht gemaakte reis-en verblijfkosten en btw (21%).

Op verzoek en onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid van een afwijkende beloningsvorm (fixed fee , no cure-less pay,  succes-fee). Deze beloningsvorm kan bijvoorbeeld voor u passend zijn in situaties waarin bezwaar-en beroepsprocedures gevoerd zouden moeten worden en u toch grip wilt hebben op de omvang van de verbonden kosten. Wij wisselen graag in dezen met u van gedachten.

Bent u als accountantskantoor/administratiekantoor als professionele partij in de markt werkzaam en wilt u voor uzelf, uw personeel en/of uw cliënten op wat meer regelmatige basis fiscaal juridische ondersteuning inroepen dan bestaat de mogelijkheid dit te doen op basis van een abonnement onder eigen voorwaarden.

Op alle dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin zijn o.a. opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen. De voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Overijssel (Maatschap: nr . 20/2016 en BV: nr 08/2013) en maken onderdeel uit van de opdrachtbevestiging.

Is uw interesse gewekt en/of  wilt u nadere informatie?
Gebruikt u geheel vrijblijvend het contactformulier, u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.